Engineering

AMV AS utvikler produkter, løsninger og konsepter i tett samarbeid med våre kunder.

AMV jobber også med utvikling av egne produkter. Vår kjernekompetanse er å ta frem de gode ideene til virkelighet.

Våre ingeniører har lang erfaring fra alle bransjer. I design-/engineeringsprosessen legges det stor vekt på at sluttproduktet skal ha en høy grad av funksjonalitet, servicevennlighet og driftssikkerhet.

View the embedded image gallery online at:
http://www.amv.as/no/tjenester/engineering#sigProGalleriaa7ed4dbb8d


AMV har ingeniører innenfor følgende områder:

 1. Mekanisk design og utvikling

  • Våre konstruktører har samlet en meget bred erfaring fra ulike bransjer og produkter. Vi legger vekt på at det allerede i konstruksjonsfasen skal tas hensyn til alle andre faser av produktutviklingen, spesielt produksjon, test og vedlikeholdsvennlighet for sluttkunde.
 2. Numerisk analyse

  • Styrkeberegning og Finite Element (FEM) analyser i samarbeid med vår konstruksjonavdeling for å sikre optimalt produktdesign.
 3. Elektro / Automasjon / Mekatronikk

  • Konstruksjon av automasjonssystemer for styring og overvåkning
  • Utarbeidelse av dokumentasjon og testprosedyrer
  • 2D tegningsunderlag (el-skjema og el-mekanisk )
  • PLC programmering og konfigurering av skjermsystemer
  • CanBus programmering / styring

AMV har alle disipliner ”in-house” for å ta på seg komplette oppdrag. Det tette samspillet mellom vår engineeringsavdeling og produksjon muliggjør en hurtig og fleksibel leveranse av kundetilpassede systemer.

Ingeniører med solid kompetanse fra mange fagområder gjør det meste av jobben ferdig i datamaskinen, inkludert funksjonstest, før produksjonen startes. Samtidig er kunden en viktig medspiller underveis i prosessen. Resultatet er gode og praktiske løsninger i planleggingsfasen, og færre problemer i selve produksjonsfasen.

AMV benytter seg av følgende programvare ifbm vår ingeniøravdeling:

Tegning og design

 • Inventor 2012
 • Autocad


Styrkeberegninger

 • Ansys FEM


Skjematikk

 • Autocad Electrical


Produksjon

 • Mastercam
Mer i denne kategorien: Modifikasjon / Overhaling »