AMV 21SGBC-CC

  • AMV 21SGBC-CC er større infrastruktur prosjekter og tverrsnitt opp til 190 m².
  • Større tverrsnitt kan oppnås om dette er ønskelig.
  • AMV 21SGBC-CC leveres som full datarigg med Montabert HC110 – 32 kW bormaskiner.

AMV tunnelrigger er bygget for vedlikeholdsvennlighet med anerkjente, tilgjengelige og pålitelige komponenter.
Bever Control styresystem tilbyr en brukervennlige system med funksjonalitet tilpasset bruker. Kombinert med ”back office support” /planlegging via BeverTeam 3 bygger en opp rundt en komplett løsning som ivaretar de høye krav til inndrift / dokumentasjon som i dag stilles til ledende entreprenører.

AMV tunnelrigger er bygget for vedlikeholdsvennlighet med anerkjente, tilgjengelige og pålitelige komponenter. Alle servicepunkt er tilgjengelig fra bakkenivå, samtidig så er alle komponenter bygget inn for å sikres mot et tøft ytre miljø.