Tunnellrigger

AMV produserer og markedets mest avanserte og allsidige borerigger for tunneldrift.

AMV leverer rigger for alle typer tverrsnitt, riggene som de fremstår i dag er resultatet av 40 års utviklingsarbeid i samarbeid med Bever Control AS, ledende entreprenører og en dyktig og innovativ stab hos AMV.

Alle våre rigger leveres som fulldatarigger tilpasset markedets strengeste krav til Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette betyr at AMV ved våre rigger ivaretar en foregangsrolle både med tanke på operatørenes krav til førersikkerhet og ergonomi samt bevarer ytre miljø iht. gjeldende regelverk.


AMV’s rigger er utstyrt med bormaskiner fra Montabert. Vårt samarbeid med Montabert strekker seg fra tidlig 1970 hvor vi begynte med hydrauliske bormaskiner. Vår kombinasjon av driftsikre komponenter og et effektivt styresystem gir høy inndrift og god produktivitet med lang tid mellom service intervall.

AMV tunnelrigger er kjent for pålitelighet, kvalitet og lave driftskostnader. For å imøtekomme våre kunder basert på deres erfaring tilbyr AMV tilpassede løsninger for hver enkelt leveranse. Kombinasjon av tilpassede løsninger og en godt utbygget service funksjon gjør AMV til en foretrukket leverandør til ledende entreprenører.


Mer i denne kategorien: « Bever Control Laderigger »