Injeksjonsutstyr

AMV tilpasser injeksjonsutstyr til ulike typer prosjekt. Injeksjonsutstyret kan leveres modulbasert eller komplett i lukket container.

Integrasjon mellom AMV tunnelrigg og AMV Injeksjonsrigg.
MWD/Hull data fra injeksjonboring med AMV tunnelrigger overføres direkte til våre injeksjonsrigger. Dette innebærer at entreprenøren har med seg data om fjellforhold for hvert enkelt langhull, dette innebærer at en kan tilpasse injeksjonsprosessen til hvor det er mest hensiktsmessig å påbegynne/avslutte injeksjon.
All dokumentasjonsunderlag lages automatisk og rapporteres tilbake til Bever Team 3. Dette utføres enten via WLAN eller USB brikke.
AMV benytter seg av Häny-utrustning for mixere, agitatorer og pumper.