Om AMV

amv_bygg

AMV ble etablert i 1860. Hovedproduktene er i dag produksjonsutstyr for tunnel og gruvedrift, samt utstyr for olje og gass produksjon offshore. AMV har over 40 års erfaring med disse produktene.

AMV disponerer et stort tomteområde med en bygningsmasse på ca. 14000 m² fordelt på kontorer, maskineringshall, sveisehall, monteringshall, elektroavdeling, lager samt malings- og sandblåsingshall. Alle avdelinger er utstyrt med moderne maskiner og utstyr som skal til for å møte dagens høye krav til kvalitet og pålitelighet. AMV har høy fokus på kvalitet og HMS, hvor sikkerhet skal styre alle våre prosedyrer og rutiner. Et ledd i vår strategi er også jevnlige investeringer i maskiner, ressurser, utstyr og fasiliteter, for å sikre effektivitet og kvalitet i alt vi foretar oss. AMV har et eget område for testing av rigger og annet tunnel og gruveutstyr. Bedriften er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og Achilles.

Mer i denne kategorien: Referanser »